Kufri Holiday Homestay

Shimla

 Homestay
 Himachal Pradesh