Bhatla Hill Homestay

Mashobra

 Homestay
 Himachal Pradesh